ALPHERA.nl maakt gebruik van cookies.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maken de websites van ALPHERA gebruik van cookies. ALPHERA onderscheidt functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, het tonen van video's, het personaliseren van advertenties en het integreren van social media. ALPHERA slaat geen persoonlijke gegevens op.
afm
teaser teaser teaser

Online zelf regelen

Uw adres wijzigen of uw openstaand saldo opvragen? U regelt het online.

Direct regelen
teaser teaser teaser

Tijdelijk financieren vanaf 4,99% rente.

Lees meer
teaser teaser teaser

Verzekeren

Een heldere verzekering voor een scherp tarief. Particulier én zakelijk.

Bereken uw premie
teaser teaser teaser

Financieren

Regel uw financiering via uw autobedrijf. Of direct online.

Bekijk de mogelijkheden
teaser teaser teaser

Online zelf regelen

Uw adres wijzigen of uw openstaand saldo opvragen? U regelt het online.

Direct regelen
teaser teaser teaser

Tijdelijk financieren vanaf 4,99% rente.

Lees meer

Privacyverklaring.

Via de website www.alphera.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ALPHERA Financial Services, handelsnaam van BMW Financial Services, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


ALPHERA Financial Services is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1145284.  In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 oktober 2017.

 

Gebruik van persoonsgegevens.

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. ALPHERA Financial Services zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Doeleinden van verwerking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.alphera.nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • het aanvragen van een nieuwsbrief of offerte. Wilt u deze offerte omzetten in een aanvraag, dan zullen de gegevens ook voor de aanvraag worden gebruikt;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek ter verbetering van onze dienstverlening.

 

Online aanvraag.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een offerte of een nieuwsbrief aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.

Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

Klanttevredenheidsonderzoek.

Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten kunnen wij je verzoeken om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij je vragen of we je persoonsgegevens samen met de antwoorden mogen verwerken. Dit geeft ons de mogelijkheid om het onderzoek optimaal te laten bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening.

Afgezien van de door jou gekozen antwoorden op de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de door jou opgegeven persoonsgegevens):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • postcode en huisnummer (optioneel)
 • taal voorkeur
 • bedrijfsnaam (optioneel) 

 • (mobiele) telefoonnummer (optioneel)
 • e-mailadres 

 • kenteken (optioneel) 

 • merk en model auto (optioneel)
 • omschrijving afgenomen product (optioneel)
 • contractvorm en contractduur (optioneel)
 • dealer waar auto gekocht is (optioneel)

 

Contactformulier.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden.

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek worden de door u verstrekte gegevens aan de door u benoemde ALPHERA dealer doorgegeven indien dit nodig is voor het afhandelen van uw verzoek. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Beveiliging.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar csc@alphera.nl. Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar ALPHERA Financial Services CIC, Postbus 84004, 3009 CA Rotterdam.

Contactgegevens.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via (070) 41 47 560.

Uw feedback
 

Uw feedback

Uw algemene waardering over ALPHERA.nl

Kies hieronder een onderwerp.

ALPHERA wil graag weten wat u van onze website vindt. Is u iets opgevallen op de website, of wilt u reageren dan kunt u dat via dit formulier doen. Bij voorbaat dank.

Iets werkt niet
Vormgeving website
Gebruik website
Inhoud website
Compliment

Heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via onderstaand mailadres. Of bel van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.